close
Twój komentarz
questions.php?view=96

Pytania i Odpowiedzi

Co to jest abolicja?

  Zapytany przez Tommy (Dawid Szymański) na 15 Marzec 2016 12:44 CET
Odsłon 1,125
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Tommy (Dawid Szymański) na 15 Marzec 2016 12:44 CET

Abolicja to termin funkcjonujący w ramach nauki prawa karnego. Pochodzi od łac. słowa abolitio, co oznacza zniesienie, umorzenie, usunięcie. Ogólnie mówiąc abolicja to ustawowy zakaz wszczynania lub dalszego prowadzenia postępowania karnego, realizowany, w tym ostatnimprzypadku, poprzez jego umorzenie. Oznacza też zakaz ścigania jeszcze przed skazaniem za dany czy. Abolicja, analogicznie do amnestii jest traktowana jako akt łaski indywidualnej. Przykładem aktu abolicyjnego w historii Polski jest dekret z 12 grudnia 1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, wydany w ,,celu umozliwienia obywatelom, którzy dopuścili się z powodów politycznych, na tle konfliktów społecznych albo nieumyślnie naruszeń porządku prawnego, włączenia się do czynnego udziału w rozwijaniu życia gospodarczego kraju i utrwalenia ładu społecznego, a także w celu zapewnienia warunków sprzyjających porozumieniu narodowemu oraz kontynuacji socjalistycznych przemian życia społecznego" (por. Warylewski J., PK, 2012).


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe abolicja, amnestia, akt, ułaskawienie,
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.