close
Twój komentarz
questions.php?view=173

Pytania i Odpowiedzi

Czy Mieszko I mógł być Wikingiem?

  Zapytany przez Tommy (Dawid Szymański) na 2 Maj 2016 13:02 CET
Odsłon 1,228
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Tommy (Dawid Szymański) na 2 Maj 2016 13:12 CET

W literaturze (m.in. dzięki pracom Zdzisława Skroka) spotyka się czasem pogląd, że Państwo Polskie założyli Skandynawowie, a Mieszko I był Wikingiem. Nie ulega wątpliwości, że choć teoria ta mało prawdopodobna, to w obliczu niektórych argumentów warto się nad nią pochylić. Pokrótce postaram się przedstawić najważniejsze argumenty zwolenników tzw. ,,normańskiego pochodzenia Państwa Polskiego". Na początku problematyczny jest już sam kierunek z którego miałby pochodzić Mieszko, wg niektórych miał się wywodzić z Waregów, czyli Skandynawów funkcjonujących na terenach tzw. Rusi Kijowskiej, z kolei inni dowodzą, że wywodzi się raczej z kierunku północnego, związego z ośrodkami skandynawskimi zakładanymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego (np. Swielubie - Bardy, Truso itp.). Sztandarowym argumentem ma być dokument Dagome Iudex, gdzie Mieszko nazwany jest Dagome. Dlaczego zatem polski książe podpisuje się imieniem Dagom? Imię to jest bardzo podobne do niektórych imion skandynawskich. W każdym razie temat ten jest bardzo szeroki i zachęcam do jego zgłębienia.


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe Mieszko, słowianie, skandynawowie, państwo polan, wikingowie, dagome
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.