close
Twój komentarz
questions.php?view=26

Pytania i Odpowiedzi

Jak napisać reklamację w języku angielskim?

  Zapytany przez Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 00:55 CET
Odsłon 1,131
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 00:55 CET

List reklamacyjny – a letter o complaint jest dokumentem formalnym i ma swoją strukturę i słownictwo. Używamy go najczęściej, gdy chcemy zwrócić zamówiony towar lub nie jesteśmy zadowoleni z usługi. Praktyczne rady odośnie listów relkamacyjnych znajdują się na stronie biura porad obywatelskich – w.w.w.citizensadvice.org.uk. W liście reklamacyjnym zawieramy podanie przyczyny reklamacji oraz daty zamówienia towaru lub usługi,opisujemy szczegóły reklamacji, najlepiej w punktach lub odnośnikach a także sugerujemy rekompensatę.


Rozpoczynamy zdaniem nawiązującym, np.: I wish to express my dissatisfaction with – Chcę wyrazić moje niezadowolenie z..., I am writing to express my disappointment with the service – Piszę, aby wyrazić moje rozczarowanie z usługi…


Następnie w punktach lub odnośnikach szczegółowo opisujemy nasz problem, używając zwrotów: Firstly, Secondly, Thirdly, Finally. Opisujemy również poniesione straty, możemy dołączyć rachunki, zdjęcia i inne formy poświadczające nasze szkody.


Na końcu sugerujemy, jakiej rekmpensaty oczekujemy, np. : We are seeking 300 $ compensation from you – Oczekujemy 300$ zwrotu od Was, Please send me a replacement – Proszę wyślij mi zamiennik.


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe reklamacja w języku angielskim
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.