close
Twój komentarz
questions.php?view=44

Pytania i Odpowiedzi

Jak samodzielnie przetłumaczyć akt małżeństwa?

  Zapytany przez Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 11:30 CET
Odsłon 1,671
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 11:31 CET

Podobnie, jak w przypadku każdego tłumaczenia musimy tłumaczyć nie tylko tekst , ale też pieczątki. Rozpoczynamy od tłumaczenia Godła Polski


[Tr. Emblem of the Republic of Poland] THE REPUBLIC OF POLAND


Province: (województwo)


Civil Register Office (Urząd Stanu Cywilnego)


ABRIDGED COPY OF THE ACT OF MARRIAGE (Odpis skrócony aktu małżeństwa)


Zwykle w tabelce znajdują się dane osób zawierających małżństwo, więc odpowiednio tłumaczymy rubryki dla kobiety i mężczyzny. Więc 1. Particulars of the persons contracting marriage: (Dane osób zawierających małżeństwo)              

  1. Second name (Nazwisko)

  2. First name(s) (Imię/Imiona)

  3. Family name (Nazwisko rodowe)

  4. Date of birth (Data urodzenia)

  5. Place of birth (Miejsce urodzenia) 2. Data regarding the date and place of marriage:

  1. Data (data)

  2. Place (miejsce)

 • Data of parents:


Mamy tutaj kolejną tabelkę, którą wypełniamy w części A: Father (ojciec) i B: Mother (matka).


Name (names) – Nazwisko/ Nazwiska


Family name (names)- Nazwisko rodowe/Nazwiska rodowe 1. Surname assumed upon marriage – (Nazwisko noszone po zawarciu związku małżeńskiego)


  1. Man’s (Mężczyzny)

 2. Women’s (Kobiety

 3. Children’s (Dzieci) 1. Annotations about dissolution, annulment of marriage or separation: (Adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa):


 


This is certify the conformity of the above copy


with the contents of the Act of Marriage no.


(Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu małżeństwa Nr)


Place and date (Miejsce Iidata)


 


Dalej następuje miejsce na pieczątkę:


[Tr. A round stamp of the “Civil Register Office in the city…”] [Okrągła pieczęć “Urząd Stanu Cywilnego w mieście…]


[Tr. In the field “Place for treasury stamp” there is a stamp with the following information: ] [W polu “Miejsce na opłątę skarbową” jest pieczęć z następującymi informacjami:]


Informacje te mogą być różne, dotyczyć ceny opłaty, zgodności z aktami itp, więc należy konkretnie poszukać dokładnego tłumaczenia.


 


Na zakończenie tłumaczymy : Registrar of the Civil Register Office (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) lub osoba działająca z jego upoważnienia wraz z pieczęcią i podpisem urzędnika oraz zajmowanym przez niego stanowiskiem.


[Tr. An illegible signature]


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe Akt małżeństwa
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.