close
Twój komentarz
questions.php?view=239

Pytania i Odpowiedzi

Jakie świadczenia przysługują nam z tytułu chorób zawodowych?

  Zapytany przez Polianna (Joanna Czerniec) na 19 Maj 2016 23:00 CET
Odsłon 1,299
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Polianna (Joanna Czerniec) na 19 Maj 2016 23:01 CET

Najwyższym zasiłkiem jest renta z tytułu niezdolności do pracy oraz odszkodowanie 13 242 zł. Gdy poszkodowany umrze wskutek choroby zawodowej i płacił składki na życie, to jego żyjący współmałżonek lub dziecko otrzymuje odszkodowanie w wysokości 62 701 zł.  Również przysługują nam odszodowania za procent uszczerbku na zdrowiu w wysokości 757 zł za każdy procent. Oprócz tego przysługują nam różne zasiłki chorobowe, pielęgnacyjne, wyrównawcze, dodatki do renty rodzinnej, zasiłki rehabilitacyjne. O uszczerbku na zdrowiu decyduje lekarz, który kieruje poszkodowanego do jednostki orzeczeniowej. Bardzo ważne jest, aby objawy choroby pojawiły się w odpowiednim czasie podanym w tablei, na przykład astma oskrzelowa występuje rok po przebywaniu w szkodliwych dla zdrowia warunkach. Decyzję o tym, czy chorobę można uznać za zawodową, podejmują m.in.: poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy; kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych); poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego - w zakresie chorób zawodowych, zakaźnych i pasożytniczych. Od decyzji jednostki orzeczeniowej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe Świadczenia, choroby zawodowe
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.