close
Twój komentarz
questions.php?view=30

Pytania i Odpowiedzi

Kiedy nie używamy żadnego rodzajnika przed rzeczownikiem w języku angielskim?

  Zapytany przez Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 10:47 CET
Odsłon 1,216
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 10:48 CET

Rzeczowników policzalnych bez rodzajnika ‘the’ używamy głównie w liczbie pojedynczej przed nazwami własnymi oraz gdy mówimy o rzeczach ogólnych. W liczbie mnogiej – gdy reprezentują one wszystkie jednostki z danej grupy. Nie stosujemy ‘the’ przed rzeczownikami niepoliczlnymi.  • z nazwami własnymi, np.: Anna works at a supermarket. (Anna pracuje w supermarkecie).

  • z nazwami gatunków, klas i grup, np.: Cats are better than dogs. (Koty są lepsze niż psy).  • nazwy kontynentów, państw, miast, ulic, pojedyczych szczytów górskich, jezior np.: Asia, France, London, New Street, Mont Blanc, Lake Michigan.

  • nazwy dni, miesięcy i pór roku, np.: Thursday, January, summer, np.: I am going to New Zeland in February. (W lutym jadę do Nowej Zelandii).

  • nazwy sportów, gier, zajęć, pór posiłków i języków, np.: I play football every Monday.           (W każdy poniedziałek gram w piłke nożną). We have dinner at 6 pm. (Mamy kolację o 6).  • popularne wyrażenia dotyczące miejsc, czasu i sposobu poruszania się, gdy odnosimy się do ich funkcji i przeznaczenia; a nie do konkretnych obiektów, jak:


to/at/ in/from school/university/college, np.: I met her at school. (Spotkałem ją w szkole).


to/at/in/into church, np.: We go to church every Sunday. (Co niedzielę chodzimy do kościoła).


to/at/from work np.: I am going to work. (Idę do pracy).


at/from/ leave home, np.: I left home at 8 pm yesterday. (Wczoraj o 8 wyszedłem z domu).


to/in/into/ out of bed/prison, np.: I have been very tired so I went straight into bed. (Byłem bardzo zmęczony więc poszedłem prosto do łóżka).


by car/bus/bicycle/plain/train/tube/boat oraz on foot np.: I am going to work by bus. (Jeżdżę autobusem do pracy).  • w nagłówkach gazet, formach skróconych, notatkach, instrukcjach, np.: turn to page 24. (przejdź do strony 24.) Mother and child (Matka i dziecko). Introduction, Chapter 1, Section B.


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe rodzajnika, przed rzeczownikiem,
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.