close
Twój komentarz
questions.php?view=41

Pytania i Odpowiedzi

Proszę o wskazówki, jak najlepiej samodzielnie tłumaczyć akt urodzin?

  Zapytany przez Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 11:17 CET
Odsłon 996
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 11:18 CET

Pamiętajmy, że tłumaczony dokument, to nie tylko tekst, ale też znaki wodne, pieczątki oraz inne elementy graficzne zawierające informacje. Dlatego zaczynamy od opisu godła – National Emblem of Poland. Dalej podajemy tytuł aktu: COMPLETE COPY OF BIRTH CERTIFICATE, jeśli odpis jest zupełny. Natomiast, jeśli jest skrócony to wtedy piszemy : ABREVIATED COPY OF BIRTH CERTIFICATE.


Następnie tłumaczymy dane personalne:  1. Data pertaining to child (Dane dotyczące dziecka):


Last name albo Surname (Nazwisko):


Given name (names) albo First name(names) (Imię/Imiona):  1. Data pertaining to parents (Dane dotyczące rodziców):


Father (Ojciec)


Last name (Nazwisko):


Given name(s) (Imię/Imiona):


Family name (Nazwisko rodowe):


Date of birth (data urodzenia) :


Place of birth (miejsce urodzenia):


Place of residence at the time of the child’s birth):  1. Mother (matka) – podobnie jak powyżej


III. Data pertaining to the person/institution reporting the birth (Dane dotyczące osoby/instytucji zgłaszającej urodzenie


Last and given name/Name of institution (Nazwisko i imię/ Nazwa instytucji)


Place of residence/Adress of institution (Miejsce zamieszkania/Adres instytucji)  1. Remarks (Uwagi)


Signature of reporting person: (Podpis osoby zgłaszającej)


Registrar of the Civil Register Office: (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)


Additional remarks (Uwagi dodatkowe):


The above particulars are certified to be a true copy of entry in Register of Births (Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu w księdze urodzeń).


Round official seal with the emblem of the Civil Registrar Office (Okrągła urzędowa pieczęć z godłem USC)


Registrar of the Civil Register Office (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)


Stamp and signature (Podpis i pieczęć)


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe wskazówki, tłumaczyć, akt urodzin
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.