close
Twój komentarz
questions.php?view=25

Pytania i Odpowiedzi

W jakim stylu napisać e-maila po angielsku?

  Zapytany przez Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 00:52 CET
Odsłon 1,006
Głosuj w górę  |   

  Odpowiedział Polianna (Joanna Czerniec) na 6 Marzec 2016 00:53 CET

Styl i forma e-maili zależy od rodzaju odbiorcy.     W e-mailu nieformalnym staramy się o jak najkrótszą formę przekazu. Stąd obecność zdrobnień i skrótów. W nieoficjalnych e-mailach również mogą pojawić się emotikony, czyli znaki graficzne wyrażające nasze uczucia lub nastroje, jak np.: . Także słownictwo jest bardziej nasycone emocjonalnie, np. I am glad..., I am happy..., I am so excited… Dopuszczalne jest również mieszanie czcionek oraz stosowanie tylko wielkich liter, aby podkreślić, że coś nas cieszy lub irytuje.


W formalnych e-mailach unikamy emocji, eliminując zdania z wykrzyknikiem i wszelkiego rodzaju emotkiony. Staramy się pisać w tonie neutralnym i uprzejmym. Fromuując pytania i prośby używajmy zwrotów grzecznościowych: Would you mind..., Plese, let me know..., I would aprricaite if you..., itp. Bardzo dbajmy o poprawność gramayczną i stylistyczną, dlatego najlepiej sprawdzić e-maila przed jego wysłaniem. Spróbujmy też zorganizować nasz e-mail w sekcje i paragrafy, aby ułatwić odbiorcy odczytanie tekstu.


Głosuj w górę  |   

Słowa kluczowe jak napisać e-maila
Aby udostępnić te pytanie na swojej Polski Domek mikroblog, musisz być zalogowany.